Redakcja

REDAKTOR NACZELNY:

dr Piotr Grzegorczyk

e-mail: redakcja@indexscientiacannabis.pl

 

ISSN 2544-171X

 

WYDAWCA:

Stowarzyszenie Cannabis House

90 – 029 Łódź, ul. Nawrot 114

tel: 732 755 100