Publikacje

Publikacja Jędrzeja Sadowskiego

Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN, pracownik naukowy w Instytucie Bioinfobank, Przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Cannabis House z siedzibą w Łodzi, e-mail: sadowski.jmk@gmail.com

Narodowy system monitorowania obrotu produktów konopi do celów medycznych – propozycja modelu

 

Publikacje Piotra Grzegorczyka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego, Pozaetatowy Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Cannabis House, email: p.grzegorczyk.wpia@gmail.com

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Praktyczne problemy związane ze stosowaniem instytucji umorzenia postępowania na podstawie art. 62a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

 

Publikacja Pauliny Kuklińskiej

Studentka 5 roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 .
Index Scientia Cannabis Nr 4 2020
 .
 .
Index Scientia Cannabis wydanie specjalne 2020
.
.